Tel.: 516 416 942, fax: 516 416 963, e-mail:


Autorizovaný vstup  Vstup pro registrované zákazníky       English  English version  Polski  Polska verze 

 
Rawet
s.r.o. - ekatalog.czMěřicí, regulační technika - ekatalog.cz
 

Novinky

SIXISOL200 - 6mm modul galvanického oddělení unipolárních a bipolárních signálů s přepínatelným rozsahem
SIXISOL200-DC - 6mm modul převodník stejnosměrného napětí nebo proudu s pomocným napájením
PXN30 - Izolovaný programovatelný převodník s aktivním výstupem ( RTD, Tc, R)
RawetStudio 2 - Uvolněn nový software pro nastavování převodníků s názvem RawetStudio 2
RawetLogger - Uvolněn nový software pro zobrazení dat z převodníků s protokolem ModBus
Řada ACM - Měření proudu a napětí
Řada ACM - Měření výkonu
Řada ACM - Měření frekvence sítě
Řada ACM - Měření fázového úhlu
Řada ACM - Měření účiníku
PU121 - převodník střední hodnoty napětí
GXN300 - uživatelská volba rozsahů přepínačem
ISOL100 - Velmi rychlý modul galvanického oddělení unipolárních a bipolárních signálů s přepínatelným rozsahem
ISOL600 - Izolovaný programovatelný převodník s aktivním výstupem
GY200B - zodolněné provedení oddělovače 0/4..20mA s přenosem energie 1:1
GXN24B, GXN230B - zodolněné provedení oddělovače s pomocným napájením bez přenosu energie