Tel.: 516 416 942, fax: 516 416 963, e-mail:


Autorizovaný vstup  Vstup pro registrované zákazníky       English  English version  Polski  Polska verze 

 
Rawet
s.r.o. - ekatalog.czMěřicí, regulační technika - ekatalog.cz
 

GALVANICKÉ ODDĚLOVAČE


VÍCEROZSAHOVÉ PŘEPÍNATELNÉ

ISOL100 VELMI RYCHLÝ MODUL GALVANICKÉHO ODDĚLENÍ UNIPOLÁRNÍCH A BIPOLÁRNÍCH SIGNÁLŮ S PŘEPÍNATELNÝM ROZSAHEM ISOL100


Ikona Katalogový list 
Ikona Ceník  
• velmi rychlý oddělovač (0,1ms)
• 8 kalibrovaných rozsahů
• přenos jedné nebo obou polarit signálu
• nastavení vstupu a výstupu pomocí posuvného DIP přepínače
• šířka pásma 0 až 5kHz pro útlum 0,5dB
• rychlý analogový kanál číslicově řízený

• přesnost 0,1%
• isolační pevnost vstup/výstup/napájení 4kV
• širokopásmový zdroj napájení v rozsahu 19..300VDC a 90..250VAC
• zdroj 18V pro pasivní snímač
 
ISOL200 MODUL GALVANICKÉHO ODDĚLENÍ UNIPOLÁRNÍCH A BIPOLÁRNÍCH SIGNÁLŮ S PŘEPÍNATELNÝM ROZSAHEM ISOL200


Ikona Katalogový list 
Ikona Ceník  
• 24 kalibrovaných rozsahů
• zpracovává vstupní i výstupní signál obou polarit
• nastavení rozsahu vstupu a výstupu pomocí posuvných DIP přepínačů na DPS
• číslicový přenos A/D a D/A
• časová konstanta <50ms, z toho dopravní zpoždění cca 8ms
• přesnost 0,1%

• isolační pevnost vstup/výstup/napájení 4kV
• širokopásmový zdroj napájení v rozsahu 19..300VDC a 90..250VAC
• zdroj 18V pro pasivní snímač
 
GXN200 MODUL GALVANICKÉHO ODDĚLENÍ UNIPOLÁRNÍCH A BIPOLÁRNÍCH SIGNÁLŮ S PŘEPÍNATELNÝM ROZSAHEM        


Ikona Katalogový list 
Ikona Ceník  
• 24 kalibrovaných rozsahů
• zpracovává vstupní i výstupní signál obou polarit
• nastavení rozsahu vstupu a výstupu pomocí posuvných DIP přepínačů na DPS
• číslicový přenos A/D a D/A
• časová konstanta <1ms, přepínačem volitená 100ms
• přesnost 0,1%

• isolační pevnost vstup/výstup/napájení 4kV
• širokopásmový zdroj napájení v rozsahu 19..300VDC a 90..250VAC
• zdroj 18V pro pasivní snímač

GXN200
 
newSIXISOL200 MODUL GALVANICKÉHO ODDĚLENÍ UNIPOLÁRNÍCH A BIPOLÁRNÍCH SIGNÁLŮ S PŘEPÍNATELNÝM ROZSAHEM        


Ikona Katalogový list 
Ikona Ceník  
• 24 kalibrovaných rozsahů
• zpracovává vstupní i výstupní signál obou polarit
• nastavení rozsahu vstupu a výstupu pomocí posuvných DIP přepínačů na DPS
• číslicový přenos A/D a D/A
• časová konstanta <1ms, přepínačem volitená 100ms
• přesnost 0,1%

• isolační pevnost vstup/výstup + napájení 4kV
• pomocné napájení 24V DC ±25%
• zdroj 18V pro pasivní snímač

SIXISOL200
 
GXN300 MODUL GALVANICKÉHO ODDĚLENÍ UNIPOLÁRNÍCH SIGNÁLŮ S PŘEPÍNATELNÝM ROZSAHEM        


Ikona  Katalogový list 
Ikona Ceník  
• 9 kalibrovaných rozsahů
• zpracovává vstupní i výstupní signál obou polarit
• nastavení rozsahu vstupu a výstupu otočným BCD přepínačem na DPS
• číslicový přenos A/D a D/A
• časová konstanta 100ms
• přesnost 0,1%

• isolační pevnost vstup/výstup/napájení 4kV
• širokopásmový zdroj napájení v rozsahu 19..300VDC a 90..250VAC
• zdroj 18V pro pasivní snímač

GXN300
 

JEDNOROZSAHOVÉ S POMOCNÝM NAPÁJENÍM

GXN MODUL GALVANICKÉHO ODDĚLENÍ UNIPOLÁRNÍCH A BIPOLÁRNÍCH SIGNÁLŮ        


Ikona  Katalogový list 
Ikona Ceník  
• zpracovává vstupní i výstupní signál obou polarit
• jednorozsahový
• číslicový přenos A/D a D/A
• časová konstanta < 1ms, volitelná až na 300ms
• přesnost 0,1%

• isolační pevnost vstup/výstup/napájení 4kV
• širokopásmový zdroj napájení v rozsahu 19..300VDC a 90..250VAC
• zdroj 18V pro pasivní snímač

GXN
 
GXNB ZODOLNĚNÉ MODULY GALVANICKÉHO ODDĚLENÍ S POMOCNÝM NAPÁJENÍM        


Ikona Katalogový list 
Ikona Ceník  
• zodolněné provedení GXN pro venkovní prostředí
• vstupy i výstupy doplněny o ochranu drátovými odpory a bleskojistkami
• jednorozsahový, unipolární

• časová konstanta < 1ms


GXN24B,230B
 
ISOL400 OPAKOVAČ SIGNÁLU 0/4..20mA        
ISOL400 HART OPAKOVAČ SIGNÁLU 0/4..20mA S OBOUSMĚRNÝM PŘENOSEM SIGNÁLU HART


Ikona Katalogový list 
Ikona Ceník  
• obousměrný přenos signálu HART
• převod signálu 0/4..20mA
• časová konstanta <1ms bez dopravního zpoždění (10ms s přenosem HART)
• přesnost 0,1%

• isolační pevnost vstup/výstup/napájení 4kV
• širokopásmový zdroj napájení v rozsahu 19..300VDC a 90..250VAC
• zdroj 18V pro pasivní snímačISOL400
 

JEDNOROZSAHOVÉ BEZ POMOCNÉHO NAPÁJENÍ

PX24 MODUL GALVANICKÉHO ODDĚLENÍ NAPÁJENÝ PO VÝSTUPNÍ PROUDOVÉ SMYČCE        


Ikona  Katalogový list 
Ikona  Ceník  
• oddělovač s pasivním výstupem 4..20mA
• unipolární nebo bipolární vstupní signál

• časová konstanta 1ms
• přesnost 0,1%
• isolační pevnost vstup/výstup 4kV
PX24
 
GY200/1
GY200/2
GY200/3
MODULY GALVANICKÉHO ODDĚLENÍ PROUDOVÉ SMYČKY BEZ POMOCNÉHO NAPÁJENÍ S PŘENOSEM ENERGIE        


Ikona  Katalogový list 
Ikona
 Ceník  
• jedno, dvou nebo tříkanálové provedení
• transformační převodníky signálu 0/4..20mA s přenosem energie
• přenos 1:1 transformátorem
• úbytek napětí 2,8V
• časová konstanta 1ms
• přesnost 0,1%
• isolační pevnost vstup/výstup 4kV

Obrázek 01
GY200B ZODOLNĚNÉ PROVEDENÍ GY200/1
Ikona Katalogový list 
Ikona Ceník  
• zodolněné provedení pro venkovní prostředí
• vstupy i výstupy doplněny o ochranu drátovými odpory a bleskojistkami

 
GY200HART MODUL GY200/1 S OBOUSMĚRNÝM PŘENOSEM SIGNÁLU HART        
Ikona Katalogový list 
Ikona Ceník  
• obousměrný přenos signálu FSK komunikace HART

       

 
ISOL300/1
ISOL300/2
MODULY GALVANICKÉHO ODDĚLENÍ PROUDOVÉ SMYČKY BEZ POMOCNÉHO NAPÁJENÍ S PŘENOSEM ENERGIE        


Ikona Katalogový list 
Ikona Ceník  
• jedno a dvoukanálové provedení
• přenos energie pro napájení dvouvodičového převodníku
• nízký úbytek napětí na modulu typ. 2,7V
• přesnost <0,1%

• isolační pevnost vstup/výstup/napájení 1,5kV
ISOL200
 
ISOL300/1 HART
ISOL300/2 HART
MODUL ISOL300 S OBOUSMĚRNÝM PŘENOSEM SIGNÁLU HART
Ikona Katalogový list 
Ikona Ceník  
• obousměrný přenos signálu FSK komunikace HART 
GX440 MODUL GALVANICKÉHO ODDĚLENÍ S POŽADAVKEM EXTERNÍHO NAPÁJENÍ VE VSTUPNÍM I VÝSTUPNÍM OBVODU        


Ikona Katalogový list 
Ikona Ceník  
• převodník jednopolaritních standardních signálů bez pomocného napájení
• přenos lineárním optočlenem
• napěťové vstupy a výstupy připojeny třívodičově
• proudové vstupy a výstupy napájeny po proudové smyčce

• časová konstanta 1ms
• přesnost 0,1%
• isolační pevnost vstup/výstup 4kV


GX440
 
GX440/2 DVOUKANÁLOVÝ MODUL GALVANICKÉHO ODDĚLENÍ S POŽADAVKEM EXT.NAPÁJENÍ VE VSTUPNÍM I VÝSTUPNÍM OBVODU        


Ikona  Katalogový list 
Ikona Ceník  
• dvoukanálové provedení převodníku GX440
• převod signálu 0/4..20mA v poměru 1:1
• proudové vstupy a výstupy napájeny po proudové smyčce
• časová konstanta 1ms

• přesnost 0,1%
• isolační pevnost vstup/výstup 4kVGX440/2
 
SIXISOL440
SIXISOL440/2
JEDNO A DVOUKANÁLOVÝ MODUL GALVANICKÉHO ODDĚLENÍ S POŽADAVKEM EXT.NAPÁJENÍ VE VSTUPNÍM I VÝSTUPNÍM OBVODU        


Ikona  Katalogový list 
Ikona Ceník  
• jedno a dvoukanálové provedení převodníku v 6mm pouzdře
• převod signálu 0/4..20mA v poměru 1:1
• proudové vstupy a výstupy napájeny po proudové smyčce
• časová konstanta 1ms

• přesnost 0,1%
• isolační pevnost vstup/výstup 4kV


SIXISOL440