Tel.: 516 416 942, fax: 516 416 963, e-mail:


Autorizovaný vstup  Vstup pro registrované zákazníky       English  English version  Polski  Polska verze 

 
Rawet
s.r.o. - ekatalog.czMěřicí, regulační technika - ekatalog.cz
 
Ikona Stránka ve formátu Acrobat Reader (154kB)
ODPOROVÉ TEPLOMĚRY
 
OBECNĚ

ODPOROVÉ TEPLOMĚRY

Použití:
      Odporové teploměry jsou určeny především pro průmyslové měření teplot. Vysoká přesnost měření, široký rozsah měřené teploty, vysoká dlouhodobá stabilita a malá nelinearita závislosti odporu na teplotě nabízejí široké možnosti jejich použití v náročných aplikacích. Teploměry se liší konstrukčním provedením podle účelu použití.
      V základním provedení jsou teploměry osazeny platinovým měřicím odporem Pt100/B. Lze osadit i Pt100/A, případně Pt1000, Ni1000, dvojité čidlo nebo po dohodě i jiné teplotní senzory.
      V nabídce jsou stonkové teploměry pro měření teploty proudících kapalných i plynných médií, provedení příložné pro měření teploty potrubí i nástěnné provedení pro měření okolní teploty. Pro měření teploty materiálu je vhodné provedení s trvalým přítlakem (pružinou) nebo provedení s nastavitelnou (kleštinovou) upevňovací maticí. Vyrábíme také několik typů teploměrů pro měření teploty vinutí elektrických strojů.
      Součástí teploměrů, které mají připojovací hlavici, může být vestavěný převodník PP100, který převádí výstupní veličinu teploměru (odpor) na proudový unifikovaný signál 4-20mA. Tento výstup je již linearizován, změna proudu je přímo úměrná změně teploty. Převodník je konstrukčně řešen tak, že jím lze nahradit svorkovnici v hlavici teploměru.

Technické parametry použitých měřicích odporů Pt100:
      Jedná se o tzv. napařované provedení, kde na keramický substrát je nanesena tenká vrstva platiny. Pomocí laseru je odpor snímače přesně nastaven na jmenovitou hodnotu. Výhodou tohoto provedení je velká otřesuvzdornost.
      Standardně jsou k dispozici čidla ve třídách přesnosti A a B, roztříděna s přesností na 0,01°C do podskupin. Ke každé dodávce je certifikát o výstupní kontrole. Čidla vyhovují normě ČSN EN 60 751.

Hodnota odporu při 0°C:
Rozměr čidla:
Měřící proud:
Vývody:
Maximální prac. teplota:
Stabilita:

100 Ω
2x5x1,5mm nebo 1,6x3,2x1mm
max. 2mA (max. 1mA pro menší provedení)
pozlacený nikl 0,25x0,15x10mm
"A" -50...+400°C "B" -50...+500°C
po expozici při +400°C po dobu 6000 hodin je max. odchylka při 0°C 0,055 Ω (0,14°C)
Třída přesnosti Tolerance (°C) Tolerance odporu při 0°C TCR (Alpha) Ω/Ω /°C
A ±(0,15+0,002t) ±0,06 0,003851±0,000005
B ±(0,30+0,005t) ±0,12 0,003851±0,000012


Hodnoty odporu je možné vypočítat ze vztahu
Pro rozsah -200°C až 0°C: Rt=R0[1+A*t+B*t2+C*(t-100°C)*t3]
Pro rozsah 0°C až 850°C: Rt=R0(1+A*t+B*t2)
Kde je: Rt - odpor při teplotě t
R0 - odpor při teplotě 0°C
Konstanty těchto rovnic jsou: A=3,9083 x 10-3 °C-1
B=-5,775 x 10-7 °C-2
C=-4,183 x 10-12 °C-4
V následující tabulce jsou za pomoci těchto rovnic vypočítány hodnoty pro odpor R0=100ohm

Pt 100 - Hodnoty odporu v závislosti na teplotě
Teplota ( °C ) - 100 - 0 Teplota ( °C ) 0 100 200 300 400 500 600 700 800
0 60,26 100,00 0 100,00 138,51 175,86 212,05 247,09 280,98 313,71 345,28 375,70
  4,07 3,91   3,90 3,78 3,67 3,56 3,44 3,32 3,21 3,10 2,98
- 10 56,19 96,09 10 103,90 142,29 179,53 215,61 250,53 284,30 316,92 348,38 378,68
  4,08 3,93   3,89 3,78 3,66 3,54 3,43 3,32 3,20 3,08 2,97
- 20 52,11 92,16 20 107,79 146,07 183,19 219,15 253,96 387,62 320,12 351,46 381,65
  4,11 3,94   3,88 3,76 3,65 3,53 3,42 3,30 3,18 3,07 2,95
- 30 48,00 88,22 30 111,67 149,83 186,84 222,68 257,38 290,92 323,30 354,53 384,60
  4,12 3,95   3,87 3,75 3,63 3,53 3,40 3,29 3,18 3,06 2,95
- 40 43,88 84,27 40 115,54 153,58 190,47 226,21 260,78 294,21 326,48 357,59 387,55
  4,16 3,96   3,86 3,75 3,63 3,51 3,40 3,28 3,16 3,05 2,93
- 50 39,72 80,31 50 119,40 157,33 194,10 229,72 264,18 297,49 329,64 360,64 390,48
  4,18 3,98   3,84 3,72 3,61 3,49 3,38 3,26 3,15 3,03  
- 60 35,54 76,33 60 123,24 161,05 197,71 233,21 267,56 300,75 332,79 363,67  
  4,20 4,00   3,84 3,72 3,60 3,49 3,37 3,26 3,14 3,03  
- 70 31,34 72,33 70 127,08 164,77 201,31 236,70 270,93 304,01 335,93 366,70  
  4,24 4,00   3,82 3,71 3,59 3,48 3,36 3,24 3,13 3,01  
- 80 27,10 68,33 80 130,90 168,48 204,90 240,18 274,29 307,25 339,06 369,71  
  4,27 4,03   3,81 3,69 3,58 3,46 3,35 3,24 3,12 3,00  
- 90 22,85 64,30 90 134,71 172,17 208,48 243,64 277,64 310,49 342,18 372,71  
  4,31 4,04   3,80 3,69 3,57 3,45 3,34 3,22 3,10 2,99  
- 100 18,52 60,26 100 138,51 175,86 212,05 247,09 280,98 313,71 345,28 375,70  

Čísla pod hodnotami odporu vyjadřují změnu hodnoty odporu o každých 10°C.
Hodnoty odporu Pt500 a Pt1000 vypočítáme tak, že vynásobíme shora uvedené údaje 5x, respektive 10x.
Příklad: -50°C = 80,31Ω
+110°C = 142,29 Ω
+112°C = 142,29 Ω + 0,2x3,78 = 143,05 Ω