Phone: +420 516 416 942, fax: +420 516 416 963, e-mail:


Czech  Czech version  English  English version 

 
 
 

MODUŁY SEPARACYJNE 4kV NA LISTWĘ DIN TS35

Wspierane typy Obrázek Obrázek

GX440
GO UNI
GXN24
GXN230
GX200
GY200
Typ Wejście Charakter Wyjście 1 Wyjście 2 (dla zasilania) Zasilanie Spadek napięcia Dokładność
GX440 0..20mA
4..20mA
0..10V
z zasilaniem pomocniczym bez transmisji energii 0/4..20mA
0..10V
- 3,5..30V 2,5V 0,2%
GO UNI z własnym źródłem 0..20mA
4..20mA
0..10V
24V DC/20mA 230V AC 0,5V 0,5%
GXN24 18V DC/20mA 24V DC 0,5V 0,2%
GXN230 230V AC
GX200 0/4..20mA 1:1 bez zasilania
z transmisją energii 1:1
0/4..20mA - - 3,5V 0,2%
GY200 0/4..20mA
max. 30V DC
bez zasilania
z transmisją energii 1:1
0/4..20mA - - 2,5V 0,1%